Projekt VOOV 2011

Projektets blogg hittar du här.

VOOV startade i Uppsala 2008 som ett lokalt nätverk i samband med en temakväll på en studentkår. 2009 bildades föreningen VOOV och under 2010 hade verksamheten blivit så välkänd i landet att föreningen kontaktades av kvinnojourer, socialtjänster, och våldsutsatta personer i behov av hjälp av VOOV. Detta ledde till att föreningen i Uppsala sökte medel för att sprida verksamheten i landet för att kunna möta upp det behov som fanns.

Arvsfonden godkände VOOVs ansökan och finansierade Projektet VOOV 2011 i tre år, målet var att starta lokala verksamheter på 18 orter i landet. Riktigt så många lokala verksamheter blev det inte, vid slutet av projektet 2014 fanns dock lokala verksamheter på 15 orter.

Den snabba spridningen i landet skedde tack vare projektet VOOV 2011 och vid projektets slut har flera lokala verksamheter bildat egna lokalföreningar. Originalföreningens medlemmar valde att ombilda föreningen till ett riksförbund för att på så sätt samordna lokalföreningarna ute i landet. Detta kommer underlätta de lokala verksamheternas arbete och höja kvalitén på VOOV. För detta vill vi tacka Arvsfonden som trodde på projektet och därmed bidrog till denna fantastiska utveckling.

ARV_banner_468x60