Kontakt

VOOV samarbetar med polis, socialtjänst, länsstyrelser och föreningar/organisationer som möter våldsutsatta personer. Den våldsutsatta ska alltså inte själv ta kontakt med VOOV utan kontakten går genom någon av de ovan nämnda aktörerna. VOOV har tillsammans med polisen utarbetat dessa riktlinjer för arbetet för att säkerställa alla parters säkerhet och integritet.

För kontakt med VOOVs riksförbundsstyrelse:

E-post: kontakt@voov.nu

Postadress: Veterinär omtanke om våldsutsatta
c/o Nathalie Nordén
Bolstan 103
815 94 Tierp

Organisationsnummer: 802446-8160

För kontakt med VOOVs lokalföreningar:

För att komma till VOOVs lokalföreningars egna sidor, se VOOV i landet. Lokalföreningarnas egna bankgiron hittar ni på deras egna sidor under fliken ”stöd oss”.

I samband med Projekt 2011 som genomförts med stöd av Arvfonden fanns fram till sista april 2014  en officiell telefon. Från den 1 maj 2014 är den officiella telefonen inte längre i bruk, vi hänvisar istället till vår mail kontakt@voov.nu

Annonser