Behöver du hjälp?

Vi vill underlätta steget bort från en relation av våld

I Sverige finns många organisationer som hjälper, stöttar och erbjuder skyddat boende till våldsutsatta personer. De flesta skyddande boenden har inte möjlighet att ta emot djur på grund av allergier. VOOV hjälper till att placera ditt husdjur i ett tillfälligt jourhem om du inte får ta med det till det skyddade boendet. Vi finns i form av lokalföreningar i Uppsala, Malmö/Skåne, Halland, Dalarna, Luleå, Göteborg och Sala.

Du kan få kontakt med den lokala VOOV-verksamheten via kvinnojour, polis eller socialtjänst där föreningen är verksam. Kvinnofridslinjen har viss information om vilka kvinnojourer som samarbetar med VOOV. Det är bra om du lämnar så mycket information om ditt djur som möjligt, såsom ålder, kön, eventuella sjukdomar, om djuret trivs ihop med andra djur och så vidare. Detta för att vi ska hitta ett så lämpligt jourhem som möjligt. Fyll gärna i vår checklista som du hittar här.

Själva boendet i ett jourhem kostar inget men du får själv stå för de löpande kostnaderna för djuret, exempelvis foder, försäkring, vaccinationer med mera.

Läs mer under länkar för att komma i kontakt med organisationer som kan hjälpa dig eller ring Kvinnofridslinjen och fråga var närmaste jour finns.

Många veterinärkliniker och djursjukhus erbjuder delbetalning av veterinärkostnader. Det är speciellt behövligt om kostnaden blir väldigt hög och när en försäkring saknas. Hur vilkoren för delbetalning ser ut skiljer sig åt mellan olika kliniker. Många kliniker samarbetar med olika lånegivare som erbjuder kunderna delbetalning. Dessa lånegivare ställer olika krav, men två vanliga krav är en fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Två vanliga lånegivare är GE Capital och Human finans. En del kliniker/djursjukhus går även med på att fakturera ägaren.

För att kunna se vad en specifik klinik/djursjukhus erbjuder så bör den kontaktas direkt.

Det finns även fonder som erbjuder ekonomisk hjälp till djurägare som inte har råd med veterinärkostnader.

Bosses Hundhjälp

På Bosses Hundhjälp kan du som privatperson och bosatt i Sverige söka pengar för din hund. De hjälper till med bland annat bidrag till akut veterinärdvård. Läs mer: http://www.bosseshundhjalp.se

Chickas minnesfond

Djurens Rätt har en fond för stöd till djurskyddsinsatser. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, vård och rehabilitering av vilda djur samt direkta insatser vid t.ex. oljeutsläpp.

För att få ersättning krävs att en skriftlig ansökan ska sändas via e-post eller brev. Det ska klart framgå till vem och vad ansökan avser. Fullständiga kontaktuppgifter på den som ansöker ska finnas med i ansökan. Ansökan måste innehålla ett precist belopp kopplat till den vård djuret är i behov av. Summan ska vara förankrad hos veterinär. Alla anspråk ska sedan kunna stärkas med kvitton/faktura eller vid akuta situationer i samråd av veterinär.

Chickas Minnesfond kan inte ge bidrag för kastrering, vaccination och märkning av djur. Ansökningar e-postas till chickasminnesfond@djurensratt.se

Läs mer på: http://www.djurensratt.se/chickas-minnesfond

Hundfonden

Monica Lindgren startade ”Zorros och Zaccos minnesfond” för att hjälpa övergivna, misskötta och misshandlade hundar till veterinärvård.

På Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg ligger fonden där man kan ansöka om bidrag, det kan alla veterinärer i hela Sverige göra genom att kontakta Blå Stjärnan.

Här kan du ansöka om bidrag från Hundfonden: http://hundfonden.se/ansok/

Läs mer om hundfonden här: http://hundfonden.se

Snuffefonden

Fonden erbjuder ekonomisk hjälp till katt. Den startades då en katt vid namn Snuffe låg svårt skadad och ägaren behövde hjälp med veterinärvårdskostnader.

Läs mer om Snuffefonden: http://snuffefonden.se

Blå Stjärnans fonder

Det finns flera fonder hos Blå Stjärnans Djursjukhus, bland annat en hjälpfond.

Läs mer om de olika fonderna: http://www.blastjarnan.se/om-oss/agare-stiftelse/fonder-och-ansokningar/

Fotosearch_k11156387

banner kvinnofridslinjen

Annonser