Stöd oss

Vill du bli VOOV-volontär?

E-posta namn, adress och telefonnummer till närmaste lokalförening eller grupp, se VOOV i landet. Berätta vad du jobbar med eller studerar till. Jobbar du inte inom djursjukvården vill vi veta lite mer och ber dig bifoga en kort presentation av dig själv. Skriv gärna om det är något särskilt du vill hjälpa till med, till exempel att vara kontaktperson, jourhem, djurchaufför eller att söka lokal sponsring. Välkommen!

Vill du starta upp VOOV på en ort där vi ännu inte finns? E-posta Nathalie Nordén.

Vill du stödja våra verksamheter?

NYHET!

VOOV har nu ett swish nummer dit du kan donera hur mycket du vill! numret är: 123 66 740 22

VOOV är en ideell organisation utan vinstintresse. Verksamheterna är beroende av ideella insatser samt stöd från sponsorer och privatpersoner. 2011 beviljades föreningen stöd från Arvsfonden för att sprida verksamheten i landet genom ett treårigt projekt, läs mer om det nu avslutade projektet här.

Till Riksförbundet anslutna lokalföreningar har sina kontonummer på sina egna sidor här på VOOVs nationella hemsida, du hittar dem under fliken VOOV i landet. Insamlade pengar till lokalföreningarna går till de lokala verksamheterna. Det kan exempelvis vara till djurutrustning som djuren kan behöva då de är placerade i jourhem eller till bensin som kan behövas när vi flyttar djuren. Meddela lokalföreningen vid donation om det är viktigt att pengarna används till något särskilt, t ex katter i jourhem.

Riksförbundet har ett eget bankgiro: 349-1347 som vi tacksamt tar emot bidrag på. Riksförbundets pengar kommer anslutna lokalföreningar till del. Vill ditt företag stödja VOOV? Kontakta oss gärna!

Du kan också stödja VOOV lokalt genom att skänka saker till närmaste VOOV förening eller grupp. Under VOOV i landet hittar du kontaktuppgifter.

Vill du bli medlem i VOOV?

Privatpersoner kan inte bli medlemmar i riksförbundet, det kan enbart lokalföreningar. För mer information om vad som krävs för att starta upp en lokalförening inom VOOV – kontakta riksförbundsstyrelsen på kontakt@voov.nu

För att som privatperson kunna bli medlem i en lokalförening inom VOOV behöver du inte vara veterinär eller ha annan särskild utbildning. Läs gärna mer i våra normalstadgar för lokalförening som du hittar här. De kan variera lite mellan lokalföreningar. För vissa uppdrag krävs dock viss utbildning.

Kontakta närmste lokalförening för mer information och för att bli medlem! Välkommen!

Stödmedlem
Ett annat alternativ för privatpersoner och organisationer som vill stödja VOOV är att bli stödmedlem i en lokalförening. Att bli stödmedlem är öppet för alla intresserade. Som stödmedlem har man inte rösträtt på årsmöten. Kontakta närmaste lokalförening för mer information och för att bli stödmedlem! Välkommen!

Om du redan är medlem
Vid ombildningen från en förening till ett Riksförbund bytte den nationella organisationen, som tidigare enbart hette VOOV men som nu heter VOOVs Riksförbund, sin medlemsbas. I praktiken betydde det att alla privatpersoner upphörde att vara medlemmar och att lokalföreningar bildade ett riksförbund och blev dess medlemmar. Om som privatperson var medlem innan september 2014 och vill fortsätta vara medlem ber vi dig kontakta närmaste lokalförening för att bli medlem där.

Annonser