Månadsarkiv: juni 2013

Dalarna uppmärksammar sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer

3 september anordnas en konferens om kopplingen mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer. Arrangörer är Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Dalarna. Utbildningsdagen hålls i Borlänge. Se Inbjudan och program!

Publicerat i Uncategorized

Vill du använda VOOVs logga eller banner på din hemsida?

Kontakta styrelsen för mer information: kontakt@voov.nu

Publicerat i Uncategorized

Sprid VOOVs material!

Nu finns våra posters att hämta direkt från hemsidan, skriv gärna ut och sprid materialet!

Publicerat i Uncategorized