Hem

Att lämna en våldsam relation ska inte innebära att någon måste lämna sin bästa vän bakom sig…

De flesta skyddade boenden i Sverige saknar eller har mycket begränsade möjligheter för våldsutsatta att ta med sig sitt husdjur, ofta på grund av allergier. VOOV förmedlar därför, genom de organisationer som möter och hjälper våldsutsatta, tillfälliga jourhem åt djuren när djurägaren befinner sig i skyddat boende.Riksförbundet VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta – har anslutna lokalföreningar runt om i landet som i sin tur tar hand om jourhemsplaceringarna. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour.

VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation i Sverige som är organiserad i ett Riksförbund och Lokalföreningar. Alla engagerade inom VOOV arbetar helt ideellt. Alla bidrag går direkt till verksamheten.

Engagera dig du också!

Läs mer; för dig som…

Vår hemsida är under ombyggnad och vi hoppas ni har översyn med eventuella fel. Åsikter kring hemsidan får gärna skickas till eva.uden(at)voov.nu 
Annonser